Muži

Spermiogram

Základním vyšetřením muže při léčbě neplodnosti je spermiogram.

Po dvou až sedmidenní sexuální abstinenci muž získá v odběrové místnosti vzorek spermatu masturbací do sterilní nádoby. Vzorek pak předá k hodnocení do laboratoře.

Pokud muž není schopen získat vzorek v centru reprodukční medicíny, je možné provést odběr v domácím prostředí do předem vyzvednuté nádoby. Ejakulát musí být dodán k analýze do laboratoře do 2 hodin po odběru. Při delším prodlení nebo transportu při teplotě nižší, než je 22 — 37°C může dojít ke zkreslení výsledků.

Mikroskopické hodnocení se zaměřuje na hodnocení koncentrace spermií, jejich pohyblivosti a morfologie (tvaru).

Pro lepší výpovědní hodnotu je možno udělat vyšetření dvou spermiogramů s časovým odstupem — ideálně 9 týdnů.

Hodnocení spermiogramu podle WHO

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovuje referenční hodnoty pro hodnocení spermiogramu.

  • pH ejakulátu ≥ 7,2
  • celkový objem ejakulátu ≥ 1,5 ml
  • koncentrace spermií (v milionech na mililitr) ≥ 15 mil/ml
  • pohyblivost spermií (progresivní pohyb vpřed) ≥ 32 %
  • pohyblivost celková (spermie s progresivním i neprogresivním pohybem) ≥ 40 %
  • morfologie (procento normálních forem spermií bez patologií) ≥ 4 %

Parametry WHO představují celosvětový nástroj pro hodnocení spermiogramu a umožňují standardizované a srovnatelné hodnocení. Referenční hodnoty byly odvozeny z populace mužů, kteří počali spontánně.

Podle zjištěných hodnot spermiogramu je stanoven závěr dle WHO:

Koncentrace
(mil/ml ejakulátu)
Motilita
progresivně pohyblivé (PR) (%)
Morfologie
normální formy (%)
Normozoospermie ≥ 15 ≥ 32 ≥ 4
Oligozoospermie < 15
Astenozoospermie < 32
Teratozoospermie < 4
Oligoastenoteratozoospermie < 15 < 32 < 4
Oligoastenozoospermie < 15 < 32
Astenoteratozoospermie < 32 < 4
Oligoteratozoospermie < 15 < 4
Kryptozoospermie Spermie nalezeny až po centrifugaci
Azospermie Nepřítomnost spermií v ejakulátu
Aspermie Nepřítomnost ejakulátu (žádná, příp. retrográdní ejakulace)
Pyospermie / Leukospermie >1 mil/ml leukocytů v ejakulátu
Parvisemie / Hypospermie Snížení objemu ejakulátu (<1,5 ml)

Na kvalitu spermií má vliv mnoho faktorů, např. léčba antibiotiky, horečka, stres, psychické problémy apod. Ovlivní ji i špatná životospráva, jako je kouření nebo obezita. Na výsledek spermiogramu má také negativní vliv konzumace alkoholu, drog či anabolik.

Protože dozrávání spermií se ve varlatech uskutečňuje při nižší teplotě, než je běžná teplota těla, kvalitu spermií zhoršují také časté koupele v horké vodě, saunování a teplé a těsné prádlo.

Pro zlepšení spermiogramu se jako doplněk ke stravě doporučují vitamínové přípravky obsahující vitamín C, E a koenzym Q10.

KONTAKTY:

reprodukční medicína

+420 251 642 508
+420 602 556 351 ivf@genitrix.cz

Kontaktní údaje

Genitrix s.r.o.
Centrum zdravotní péče Jarov
Hartigova 2427/205
130 00 Praha 3
Česká republika

reprodukční medicína

konzultace léčby neplodnosti, IVF, mražení spermií/vajíček, zájemci o darování spermií/vajíček, aj.

mobil: +420 251 642 508
telefon: +420 602 556 351
laboratoř +420 257 313 314
email: ivf@genitrix.cz

GENITRIX S.R.O., IČ: 24164445, DIČ: CZ24164445, Spisová značka C 184630, Městský soud v Praze