Bezskalpelová vazektomie

 • Indikace – mužská antikoncepční metoda. Dle zákona 373/2011 Sb. může vazektomii podstoupit každý informovaný muž starší 21 let.
 • Průběh zákroku — v místním znecitlivění, bez použití jehly a skalpelu. Během zákroku malým vpichem postupně na každé straně šourku vytáhne lékař část chámovodu, přeruší ho a vzniklé dva konce zataví a podváže. Vpich na šourku je tak malý, že ho po zákroku není nutné šít. Celý zákrok trvá kolem 10 až 20 minut.
 • Pacient odchází cca 30 minut po výkonu bez doprovodu.
 • Rekonvalescence — 1 – 2 dny po zákroku je doporučený klidový režim. I když je muž po vazektomii sexuálně aktivní a má orgasmus jako dříve, jeho ejakulát neobsahuje spermie. Obnovení průchodnosti chámovodů po vazektomii se nedoporučuje, obzvlášť při delším časovém odstupu od výkonu Důrazně doporučujeme před provedením vazektomie zamrazit spermie pro případné pozdější použití. Jiná možnost získání spermií po vazektomii je jen metodou MESA/TESE.
 • Kontrolní vyšetření — kontrola operatérem není nutná, Plný efekt vazektomie nastupuje po 20-25 ejakulacích (cca za 5-8 týdnů). K ověření efektu vazektomie provádíme kontrolní spermiogram, který potvrdí nepřítomnost spermií. Kontrolní spermiogram doporučujeme opakovat 2x s odstupem 2 týdnů.

Circumcize — obřízka

 • Indikace — odstranění předkožky penisu – úplné nebo částečné. Lze ji provádět ze zdravotních, estetických, popř. náboženských důvodů. V našich podmínkách se provádí nejčastěji kvůli zdravotním obtížím, nicméně přibývá klientů, kteří si přejí obřízku z estetických důvodů.
 • Průběh zákroku — v místním znecitlivění nebo i celkovém – podle domluvy a rozsahu.
 • Pacient odchází cca 30 minut po výkonu bez doprovodu nebo několik hodin po výkonu v doprovodu (v případě celkové anestézie).
 • Rekonvalescence — 1 - 2 dny po zákroku je doporučený klidový režim. Po dobu 2 týdnů se vyhnout vyšší fyzické zátěži, koupání v bazénech, v přírodních koupalištích a vynechat návštěvu sauny.
 • Kontrolní vyšetření — kontrola operatérem do 4 týdnů nebo dle potřeby.

Frenuloplastika

 • Indikace — Frenulum neboli uzdička je pruh tkáně spojující vnitřní list předkožky s penisem v místě pod žaludem. Napomáhá k přetahování předkožky přes žalud. Pokud je uzdička zkrácená, nelze předkožku dobře přetáhnout přes žalud, což vede k obtížím a někdy i bolestem při erekci nebo pohlavním styku. Zkrácená uzdička je také náchylná k poranění.
 • Průběh zákroku — Frenuloplastika je drobný chirurgický zákrok, který řeší zkrácenou uzdičku a s tím související obtíže. Zákrok se provádí v místním znecitlivění a trvá pár minut.
 • Pacient odchází cca 30 minut po výkonu bez doprovodu nebo několik hodin po výkonu v doprovodu (v případě celkové anestézie).
 • Rekonvalescence — 1 - 2 dny po zákroku je doporučený klidový režim. Po dobu 2 týdnů se vyhnout vyšší fyzické zátěži, koupání v bazénech, v přírodních koupalištích a vynechat návštěvu sauny.
 • Kontrolní vyšetření — kontrola operatérem do 4 týdnů nebo dle potřeby

Varikokéla (Přerušení rozšířených žilních pletení šourku)

 • Indikace — rozšířené žíly neboli křečové žíly na šourku mohou způsobovat bolest, zhoršení kvality a počtu spermií, snížení hladiny mužských hormonů.
 • Průběh zákroku — předoperační vyšetření u praktického lékaře, samotný zákrok včetně přípravy trvá cca 60 minut.  Zlatým standardem je mikrochirurgická operace. V celkové anestezii jsou přerušeny a podvázány všechny rozšířené žíly vedoucí k varleti. Kožní řez je cca 25 mm a je umístěn pod tříselným kanálem.
 • Pacient odchází několik hodin po výkonu v doprovodu.
 • Rekonvalescence — 1–2 dny po zákroku je doporučený klidový režim a chlazení rány. Po dobu 2 týdnů se vyhnout vyšší fyzické zátěži, koupání v bazénech, v přírodních koupalištích a vynechat návštěvu sauny.
 • Kontrolní vyšetření — kontrola operatérem do 4 týdnů nebo dle potřeby na urologické ambulanci.

Mikrochirurgické získání spermií z varlete/nadvarlete (MESA/TESE)

 • Indikace — zjištěná opakovaná v ejakulátu (azoospermie) nebo nemožnost získání spermií při poruchách erekce (např. paraplegici).
 • Průběh zákroku — předoperační vyšetření u praktického lékaře, samotný zákrok včetně přípravy trvá cca 30 minut.
MESA (Micro Epididymal Sperm Aspiration)
získání spermií z nadvarlete v celkové anestézii. Asi 3 cm dlouhým řezem na šourku se ozřejmí nadvarle a pipetou se z jeho kanálků odsaje tekutina, která se ihned analyzuje v embryologické laboratoři. Pokud obsahuje živé spermie, zamrazí se a následně se použijí k oplodnění vajíček metodou mimotělního oplodnění, která následuje až po získání spermií.
TESE (Testicular Sperm Extraction)
V případě, že nebylo možné technikou MESA získat žádné spermie, přistupujeme k provedení TESE. Jde o zákrok, kterým lze získat spermie z kanálků varlete, a to hlavně v případě, kdy spermie nejsou schopny uvolnění, či transportu z varlete do nadvarlete.
Tento výkon navazuje na předchozí výkon MESA. Z malých řezů v obalu varlete se odebere malé množství tkáně varlete. Získaná tkáň varlete je pak dále analyzována v laboratoři. Pokud jsou v embryologické laboratoři nalezeny živé spermie, tkáň se zamrazí pro další použití.
 • Pacient odchází několik hodin po výkonu v doprovodu.
 • Rekonvalescence — 2 – 4 dny po zákroku je doporučený klidový režim a chlazení rány. Po dobu 2 týdnů se vyhnout vyšší fyzické zátěži, koupání v bazénech, v přírodních koupalištích a vynechat návštěvu sauny.
 • Kontrolní vyšetření — kontrola operatérem a převázání rány většinou druhý den po zákroku nebo podle domluvy.

Kryokonzervace spermií

 • Zamrazení a uchování spermií.
 • Odebereme vám krev na vyšetření pohlavně přenosných chorob (zákonná povinnost zdravotnického zařízení).
 • V odběrové místnosti, která je uzamykatelná a zvukotěsná odevzdáte v soukromí vzorek spermatu do kelímku, který pak umístíte do spojovacího okénka s laboratoří.
 • Sperma se smísí s ochranným roztokem a ve speciálním přístroji postupně ochladí až na teplotu - 196 stupňů Celsia, na teplotu kapalného dusíku.
 • Při této teplotě je zmrazené sperma, které nazýváme kryospermatem, uchováváno ve speciální kryonádobě.

Lékařský tým andrologie / urologie

Ladislav Mašek
Ladislav Mašek
Kateřina Šťastná Bendrová
Kateřina Šťastná Bendrová

Ceník:

Andrologie - konzultace & vyšetření1 000 Kč
Vazektomie15 000 Kč
Cirkumcize15 000 Kč
Frenuloplastika12 000 Kč
Varikokéla25 000 Kč (nutné připočítat anestézii a stacionář)
MESA/TESE27 000 Kč (nutné připočítat anestézii a stacionář)
Anestézie3 500 Kč
Stacionář (pobyt na pokoji po anestézii)400 Kč
Vyšetření spermiogramu pro nepojištěné pacienty1 000 Kč
Kryokonzervace spermií (3 slámky)5 000 Kč
Každá další slámka (cena se připočítává ke kryokonzervaci)2 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu/rok2 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu s pozit. STD/rok4 000 Kč
STD (vyšetření na pohlavně přenosné choroby)1 850 Kč
GENITRIX S.R.O., IČ: 24164445, DIČ: CZ24164445, Spisová značka C 184630, Městský soud v Praze