Cenovnik*

vto/ivf

VTO u prirodnom ciklusu
(ciklus bez hormonske stimulacije)

VTO U PRIRODNOM CIKLUSU (uplata na dan sakupljanja jajnih ćelija (OPU) 900€, uplata pre ET 590€)1,490 €
VTO u prirodnom ciklusu bez dobijanja jajnih ćelija — prekinuta nakon punkcije700 €
VTO u prirodnom ciklusu bez dobijanja jajnih ćelija koje su sposobne za oplodnju800 €
VTO u prirodnom ciklusu bez embriotransfera900 €

BLAGA STIMULACIJA
(1 - 3 jajne ćelije sposobne za oplodnju koje su dobijene nakon hormonske pripreme)

BLAGA STIMULACIJA (uplata na dan sakupljanja jajnih ćelija (OPU) 1700€, uplata pre ET 590€)2,290 €
VTO u ciklusu sa blagom stimulacijom bez dobijanja jajnih ćelija — prekinuta nakon punkcije700 €
VTO u ciklusu sa blagom stimulacijom bez dobijanja jajnih ćelija koje su sposobne za oplodnju800 €
VTO u ciklusu sa blagom stimulacijom bez embriotransfera1,700 €

KONVENCIONALNA VTO
(4 i više jajnih ćelija sposobnih za oplodnju koje su dobijene nakon hormonske pripreme)

KONVENCIONALNI CIKLUS (uplata na dan sakupljanja jajnih ćelija (OPU) 2400€, uplata pre ET 590€)2,990 €
Konvencionalna VTO bez dobijanja jajnih ćelija — prekinuta nakon punkcije800 €
Konvencionalna VTO bez dobijanja jajnih ćelija koje su sposobne za oplodnju900 €
Konvencionalna VTO bez embriotransfera2,400 €

KRIOKONZERVACIJA EMBRIONA
(zamrzavanje (vitrifikacija) embriona)

Kriokonzervacija (zamrzavanje) embriona (2 slamčice)400 €
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)120 €
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana120 €
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala sa pozit. STD za godinu dana300 €
Krioembriotransfer880 €
Odmrzavanje embriona nakon ciklusa bez embriotransfera (samo za prvi transfer embriona nakon "sve krio")330 €

OČUVANJE PLODNOSTI
(social freezing - zamrzavanje (vitrifikacija) jajnih ćelija)

Stimulacija, vadjenje, zamrzavanje jajnih ćelija (2 slamčice — 1 slamčica = maksimalno 3 jajne ćelije)1,990 €
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)120 €
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana120 €
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala sa pozit. STD za godinu dana300 €
Dovršenje ciklusa nakon zamrzavanja jajnih ćelija (odmrzavanje jajnih ćelija, ISCI do 10 jajnih ćelija, produžena kultivacija, embriotransfer)1,290 €

OSTALO (VTO)

Punkcijska igla SENSE Vitrolife (tanka)45 €
ICSI (1 — 2 jajne ćelije)230 €
ICSI do 10 jajnih ćelija560 €
ICSI svake sledeće jajne ćelije60 €
Produžena kultivacija200 €
Embrioglue230 €
Asistirani hatching230 €

Donirane jajne ćelije

VTO ciklus sa doniranim jajnim ćelijama
(naknada troškova za davaoca, ICSI oplodnja, produžena kultivacija, priprema za embriotransfer, embriotransfer)
5,900 €
Ciklus sa doniranim jajnim ćelijama - sa delimičnim pokrivanjem troškova preko osiguranja
(naknada troškova za davaoca, ICSI oplodnja, produžena kultivacija, priprema za embriotransfer, embriotransfer)
Nije moguće primeniti

Donirani embrioni

Krioembriotransfer doniranih embriona (1 embrion)1,850 €

Biopsija embriona

Biopsija embriona za PGT890 €
Genetičko testiranje embriona (cena za embrion)na osnovu specifičnih zahteva

ANDROLOGIJA

Kompletan spermogram (pacijenti sami snose troškove)70 €
Intrauterusna inseminacija (osigurani pacijenti - uključuje pripremu ejakulata, kateter)Nije moguće primeniti
Intrauterusna inseminacija (pacijenti sami snose troškove)450 €
MSS (mikrofluidna selekcija spermatozoida - mikrofluidni čip, selekcija spermatozoida)300 €
Kriokonzervacija spermatozoida (3 slamčice)280 €
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)120 €
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana120 €
Naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala sa pozit. STD za godinu dana300 €
Donirana sperma330 €
MESA/TESE mikrohirurško dobijanje spermatozoida iz epididimisa/testisa (konsultacije pre hirurške intervencije, hirurška intervencija, preparacija spermatozoida, kriokonzervacija spermatozoida (3 slamčice), naknada troškova skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana)1,990 €
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)120 €

AMBULANTNE INTERVENCIJE

Konsultacije (plaćanje maksimalno jednom mesečno – kod ponovljenih pregleda)Nije moguće primeniti
Test prohodnosti jajovoda (ultrazvučni pregled pomoću Ex Em pene)220 €
Hormonski status180 €
STD120 €
Procena zaliha reproduktivnih ćelija (hormonski status, pregled, konsultacije i pismena procena od specijaliste za reprodukciju)280 €
Scratching200 €

OPERATIVNI ZAHVATI

Totalna (opšta) anestezija200 €
Inhalacijska anestezija (Entonox)50 €
Stacionar20 €
beREADY test (test receptivnosti endometrijuma)840 €
* Cene važe od 1.8.2023.

KONTAKTI:

REPRODUKTIVNA MEDICINA

+420 251 642 508
+420 602 556 351
ivf@genitrix.cz gladovic@genitrix.cz

Kontaktne informacije

Genitrix s.r.o.
Centrum zdravotní péče Jarov
Koněvova 2427/205
130 00 Praha 3
Češka

REPRODUKTIVNA MEDICINA

mobilni tel.: +420 251 642 508
telefon: +420 602 556 351
imejl: ivf@genitrix.cz gladovic@genitrix.cz

GENITRIX S.R.O., IČ: 24164445, DIČ: CZ24164445, broj dosijea C 184630, Opštinski sud u Pragu