CENOVNIK MEDICINSKIH USLUGA

CENOVNIK MEDICINSKIH USLUGA

IVF

3 IVF CIKLUSA (zaredom)

Spontani (blaga stimulacija) IVF (mesec I)20 000 Kč
Spontani (blaga stimulacija) IVF (mesec II)18 000 Kč
Spontani (blaga stimulacija) IVF (mesec III)16 000 Kč
Konvencionalni IVF postupak (4 i više oocita)30 000 Kč
IVF ciklus bez odabira oocita4 000 Kč
IVF ciklus bez ET (transfer embriona)10 000 Kč
Kriokonzervacija embriona (2 slamčice)8 000 Kč
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)2 000 Kč
Naknada za troškove skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana2 000 Kč
Kryoembriotransfer8 500 Kč
Vitrifikacija oocita/social freezing (2 slamčice)22 000 Kč
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)2 000 Kč
Naknada za troškove skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana2 000 Kč

OSTALO (IVF)

ICSI (1 oocit)1 000 Kč
Produžena kultivacija3 000 Kč
Embrioglue4 000 Kč

ANDROLOGIJA

Kompletan spermogram 500 Kč
Intrauterusna inseminacija (ne uključuje SPG)1 200 Kč
MSS (mikrofluidna selekcija spermatozoida)5 000 Kč
Kriokonzervacija spermatozoida (3 slamčice)4 000 Kč
Svaka sledeća slamčica (zaračunava se na cenu kriokonzervacije)2 000 Kč
Naknada za troškove skladištenja kriokonzervisanog materijala za godinu dana2 000 Kč
Donirana sperma (1 doza)4 000 Kč

AMBULANTNE INTERVENCIJE

Pojedinačne konsultacije (plaćanje maksimalno jednom mesečno - kod ponovljenih pregleda)500 Kč
Test prohodnosti jajovoda (ultrazvučni pregled pomoću Ex Em pene)3 000 Kč
Hormonski status 2 250 Kč
Procena zaliha reproduktivnih ćelija (hormonski status, pregled, konsultacije i pismena procena od specijaliste za reprodukciju)4 000 Kč

OPERATIVNI ZAHVATI

Totalna (opšta) anestezija3 500 Kč
Inhalacijska anestezija (Entonox)700 Kč

Kontaktne informacije

Genitrix s.r.o.
Centrum zdravotní péče Jarov
Koněvova 2427/205
130 00 Praha 3

REPRODUKTIVNA MEDICINA

telefon: +420 777 775 346
mobilni tel.: +420 602 556 351
email: ivf@genitrix.cz gladovic@genitrix.cz

GENITRIX S.R.O., IČ: 24164445, DIČ: CZ24164445, broj dosijea C 184630, Opštinski sud u Pragu