Průběh procesu — zamrazení spermií

Zamrazení spermií v rámci programu zachování plodnosti je preventivní zamrazení (kryokonzervace) vlastních spermií pro budoucí použití.

Kryokonzervace spermií je vhodná zejména pro muže, kteří vykonávají riziková povolání nebo sporty, pohybují se v prostředí se zvýšenou koncentrací škodlivých látek nebo pro muže, kteří se potýkají se zdravotními problémy. Zároveň se využívá k zachování možnosti početí vlastního dítěte i v pokročilejším věku, kdy může docházet ke snižování kvality mužského reprodukčního zdraví.

Ačkoliv lze spermie zamrazit téměř v jakémkoliv věku, doporučujeme zamrazení neodkládat. S věkem stoupá u mužů riziko fragmentace DNA spermií, a tím se snižuje šance, že se z oplodněného vajíčka vyvine zdravé embryo.

Celý proces je jednoduchý a vše může proběhnout během jedné návštěvy u nás na klinice IVF.

Zamrazené spermie lze uchovat po řadu let, příčemž jejich kvalita zůstává zachována.

1.

Přípravná fáze

Pokud se muž rozhodne pro zamrazení spermií, nejprve absolvuje vstupní konzultaci s lékařem specialistou.

Pacient je seznámen s postupem a podmínkami celého procesu, který se skládá z laboratorního vyšetření spermatu (spermiogram), konzultace výsledků a následného zamrazení požadovaného počtu dávek (slámek). Součástí je i odběr krve pro vyšetření na pohlavně přenosné choroby.

2.

Odběr vzorku

Po dvou až sedmidenní sexuální abstinenci muž získá v odběrové místnosti vzorek spermatu masturbací do sterilní nádoby. Vzorek pak předá k hodnocení do laboratoře.

Pokud muž není schopen získat vzorek v centru reprodukční medicíny, je možné provést odběr do předem vyzvednuté nádoby v domácím prostředí. Ejakulát musí být dodán k analýze do laboratoře do 2 hodin po odběru. Při delším prodlení nebo transportu při teplotě nižší, než je 22 – 37 °C může dojít ke zkreslení výsledků.

3.

Zamrazení spermií

Vzorek je po odevzdání zhodnocen, zamrazen a bezpečně uložen do kryobanky.

Po odevzdání vzorku je zapotřebí nechat ejakulát přibližně 20 minut zkapalnět. Následně je provedeno jeho mikroskopické zhodnocení, které se zaměřuje na koncentraci spermií, jejich pohyblivost a morfologii (tvar). Na základě výsledků spermiogramu a důvodu kryokonzervace se s pacientem stanoví, kolik slámek bude zamrazeno. Poté je ejakulát zamrazen a bezpečně uložen do kryobanky.

Na naší klinice uchováváme reprodukční buňky v kryobance, kde jsou zajištěny a kontinuálně monitorovány optimální podmínky pro skladování vzorků.

KONTAKTY:

reprodukční medicína

+420 602 556 351 ivf@genitrix.cz

Kontaktní údaje

Genitrix s.r.o.
Centrum zdravotní péče Jarov
Hartigova 2427/205
130 00 Praha 3
Česká republika

reprodukční medicína

konzultace léčby neplodnosti, IVF, mražení spermií/vajíček, zájemci o darování spermií/vajíček, aj.

telefon: +420 602 556 351
email: ivf@genitrix.cz

GENITRIX S.R.O., IČ: 24164445, DIČ: CZ24164445, Spisová značka C 184630, Městský soud v Praze