Metody a postupy IVF

PRŮBĚH LÉČBY PŘI KLASICKÉ STIMULACI

IVF (in vitro fertilizace, mimotělní oplození) — v češtině se pro tuto metodu vžilo označení „oplodnění ve zkumavce“. Ke spojení mužské spermie a ženského vajíčka dochází v laboratoři, mimo tělo ženy.

 • Při klasickém IVF oplození se do kultivační misky k odebraným vajíčkům přidá přesná koncentrace zpracovaných spermií. Miska se uloží do inkubátoru a k oplození dochází spontánně. Nejrychlejší spermie aktivním pohybem sama pronikne přes obaly vajíčka a vajíčko oplodní. Oplození je podobné jako u přirozeného početí. Tato metoda ale může selhat, a to i v případě, kdy je spermiogram v normě, a dokonce i tehdy, když daný pár již má dítě počaté přirozeně.
 • ICSI (Intra Cytoplasmatic Sperm Injection) – intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka. Metoda oplození, kdy embryolog za použití mikromanipulátoru zavede vybranou spermii pomocí skleněné mikropipety přímo do vajíčka.
umělé oplodnění metodou ICSI
umělé oplodnění metodou ICSI
mikromanipulator - oplození ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka)
mikromanipulator - oplození ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka)
oplození vajíčka metodou ICSI
oplození vajíčka metodou ICSI

Metoda ICSI je vhodná

 • především při mužské příčině neplodnosti (snížený počet spermií, zhoršená pohyblivost spermií apod.)
 • po operativním získání spermií (MESA, TESE)
 • při nízkém počtu vajíček
 • u imunologických příčin neplodnosti
 • při použití kryokonzervovaných spermií/vajíček
 • při použití dárcovských spermií či vajíček
 • při nutnosti genetického vyšetření embryí
 • pro zvýšení pravděpodobnosti oplození

Metoda má velmi vysokou úspěšnost. Předchází se tak nečekanému selhání oplození a umožní se maximální využití získaných vajíček.

Pro výběr spermií k oplození vajíček je možno využít mikrofluidní čip (MSS — Microfluidic sperm sorting chip).

Metoda vychází z principu přirozeného výběru a napodobuje selekci spermií při průchodu vejcovody. Při této metodě se spermie vytřídí průchodem přes mikrobariéry.

Vytříděné spermie po použití mikročipu vykazují lepší morfologii a pohyblivost. Na rozdíl od klasického zpracování metodou centrifugace mají také nižší fragmentaci DNA a nižší hladiny reaktivních forem kyslíku, které mohou nepříznivě ovlivňovat kvalitu spermií.

Použití mikročipu vede ke zvýšení pravděpodobnosti oplození, správného vývoje embrya, otěhotnění a narození zdravého dítěte.

Selekce spermií pomocí mikrofluidního čipu se používá pro všechny metody oplození vajíček (IUI, ICSI i konvenční IVF).

selekce spermií pomocí mikrofluidního čipu
selekce spermií pomocí mikrofluidního čipu

Kultivace bezprostředně navazuje na oplodnění vajíček. Oplozením vajíčka vznikne embryo. Embrya jsou v laboratoři kultivována v inkubátoru 2 — 6 dnů. Každý den je posouzen a zhodnocen jejich vývoj.

IVF - oplozené vajíčko
IVF - dvoubuněčné embryo
IVF - čtyřbuněčné embryo
IVF - osmibuněčné embryo
IVF - embryo ve stádiu kompaktní moruly
IVF - embryo ve stádiu hatchující blastocysty
 • Den 1 - hodnocení oplození (obr. Den 1)
 • Den 2 - hodnocení prvního a druhého dělení buněk, 2 – 4 buněčné embryo (obr. Den 2)

Prodloužená kultivace (od 3. dne)

Standartně doporučujeme prodlouženou kultivaci embryí v kultivačním systému laboratoře, nejlépe do 4. — 6. dne kultivace. Tato doba kultivace umožňuje určit správně se vyvíjející embrya od embryí s pomalým nebo chybným vývojem, a transferovat tak do dělohy ženy ta nejkvalitnější embrya s největší šancí na uhnízdění v děložní sliznici.

 • Den 3 - embryo 6 – 8 buněk, první den prodloužené kultivace (obr. Den 3)
 • Den 4 - embryo ve stádiu moruly (obr. Den 4)
 • Den 5 – 6 - embryo ve stádiu blastocysty, poslední den, kdy je možno provést embryotransfer nebo zamrazení embrya (obr. Den 5)
IVF - kultivace embryí v inkubátoru
IVF - kultivace embryí v inkubátoru
laboratoř IVF - kultivace embryí
laboratoř IVF - kultivace embryí
umělé oplodnění - hodnocení vývoje embryí
umělé oplodnění - hodnocení vývoje embryí

EmbryoGlue®

EmbryoGlue® je speciální médium určené pro embryotransfer. Obsahuje vysokou koncentraci hyaluronanu a nízkou koncentraci rekombinantního lidského albuminu. Je vyvinuto tak, aby napodobilo podmínky v ženské děloze a pomohlo embryím v implantaci (zahnízdění) po přenosu do dělohy.

Použití EmbryoGlue zvyšuje úspěšnost otěhotnění o 5 — 10 %.

EmbryoGlue® je vhodné pro embryotransfer všech vývojových stádií embryí (od dvoudenních až po blastocytu pátý den vývoje), a to pro čerstvá embrya i embrya po rozmrazení.

IVF - embryotransfer
IVF - embryotransfer
IVF - embryotransfer s použitím Embryoglue, podpora uhnízdění embrya po embryotransferu
IVF - embryotransfer s použitím Embryoglue, podpora uhnízdění embrya po embryotransferu

Zamrazení embryí — kryokonzervace (vitrifikace)

Jedno, maximálně dvě embrya jsou přenesena do dělohy. Ostatní kvalitní embrya, která jsou k dispozici, můžeme zamrazit pro pozdější použití.

Kryokonzervaci embryí lze použít i pokud je z nějakých důvodů nutno odložit transfer. Stává se tak ze zdravotních důvodů (např. sliznice dělohy není optimální pro transfer) nebo pokud jsou embrya vyšetřována geneticky a je nutné počkat na výsledek testů.

Moderní technikou kryokonzervace, kterou využíváme, je vitrifikace, při které dochází ke skokovému ochlazení reprodukčních buněk na teplotu -196 °C při použití kryoprotektivních látek chránících buňky před poškozením.

Zamrazená embrya se uchovávají v kapalném dusíku při teplotě -196 °C

Úspěšnost transferů kryokonzervovaných embryí je srovnatelná s přenosem čerstvých embryí.

zamrazení embryí pro následný KET (kryoembryotransfer)
zamrazení embryí pro následný KET (kryoembryotransfer)
Vitrifikace - zamrazení embryí po IVF
vitrifikace - zamrazení embryí po IVF

Zamrazení vajíček — kryokonzervace (vitrifikace)

Pokročilé ultrarychlé mrazení (vitrifikace) dovoluje uchovávat také vajíčka. Jedná se o velmi šetrnou metodu, která zachovává vysokou kvalitu vajíček pro pozdější umělé oplodnění. Kryokonzervace vajíček je v současnosti běžnou součástí léčby neplodnosti.

Doporučení reprodukční medicíny je, aby si všechny ženy starší 32 let, které v brzké době neplánují těhotenství, zamrazily svá vajíčka.

nosič pro zamrazení vajíček metodou vitrifikace
nosič pro zamrazení vajíček metodou vitrifikace
vitrifikace - zamrazení vajíček v programu zachování plodnosti (social freezing)
vitrifikace - zamrazení vajíček v programu zachování plodnosti (social freezing)

Zamrazení spermií — kryokonzervace

Zmrazení nám umožňuje zakonzervovat mužské pohlavní buňky pro budoucí použití.

Kryokonzervace spermií se provádí klasickou metodou s pomalým poklesem teploty a s použitím kryoprotektivních látek chránících buňky před poškozením.

Spermie jsou uchovány v kapalném dusíku při teplotě –196 °C. Lze je skladovat po mnoho let bez negativního vlivu na jejich kvalitu. Toto je spolehlivý způsob, jak zachovat mužskou plodnost.

uchování spermií v rámci programu zachování plodnosti
uchování spermií v rámci programu zachování plodnosti
slámka pro mrazení spermií
slámka pro mrazení spermií

KONTAKTY:

reprodukční medicína

+420 602 556 351 ivf@genitrix.cz

Kontaktní údaje

Genitrix s.r.o.
Centrum zdravotní péče Jarov
Hartigova 2427/205
130 00 Praha 3
Česká republika

reprodukční medicína

konzultace léčby neplodnosti, IVF, mražení spermií/vajíček, zájemci o darování spermií/vajíček, aj.

telefon: +420 602 556 351
email: ivf@genitrix.cz

GENITRIX S.R.O., IČ: 24164445, DIČ: CZ24164445, Spisová značka C 184630, Městský soud v Praze